Rady a tipy

Co musí umět dítě, když nastupuje do první třídy

Pokud se vaše dítě připravuje k nástupu do první třídy, určitě s napětím očekáváte pozvání k zápisu. Co vše tam má zvládat, aby mohlo být přijato do první třídy. Máme pro vás 8 tipů – co je dobré své dítě naučit dřív, než usedne ve školní lavici.

  1. Zdravá samostatnost – jednoduše vyjádřit vlastní názor. Důležitá je také emoční vyrovnanost, protože výbuchy hněvu a vztek do školy nepatří.
  2. Očekává se pohyblivost a fyzická zdatnost – není třeba být profesionálním sportovcem, ale musí ovládat koordinovat své pohyby, chytit nebo hodit míč, udržet rovnováhu na jedné noze, používat příbory, dokázat se obléknout nebo si zavázat tkaničky u bot.
  3. Manuální zručnost – nejenže je žádoucí, aby umělo manipulovat různými předměty, ale základem je rozpoznávat levou a pravou stranu, umět kreslit a vystřihovat nůžkami.
  4. Mluva bez vad – i když se drobné nedostatky dají ladit v logopedické poradně, před nástupem do školy by dítě mělo zvládnout správnou výslovnost všech hlásek. Schopnost vyprávět souvislý příběh (třeba nějakou pohádku) je dalším očekávaným základem.
  5. Soustředění se – samozřejmě, že u menších dětí je to náročnější, ale dítě by mělo dokázat vydržet alespoň 15 minut bez rušení naslouchat a to i tomu, co ho zrovna nebaví. Také je žádoucí, aby dítě zvládlo odzpívat písničku nebo říct básničku.
  6. Rozpoznávání tvarů a zvuků – nejenže je třeba, aby dokázalo poznat základní geometrické tvary, ale dovést k sobě přidávat podobné předměty (korálky ke korálkům), vytleskat slabiky, případně by mohlo dokázat napsat tiskacími písmeny své křestní jméno.
  7. Správné sociální návyky – základem je dovést nejen samo pozdravit, poděkovat nebo poprosit, ale rovněž způsobilost pracovat ve skupině, schopnost se podělit o nějakou věc a pomoci druhému. Zároveň musí mít hygienické návyky na toaletě.
  8. Orientace v prostoru – přestože je škola novým prostorem pro každé dítě, je nezbytné, aby rozumělo tomu, co je doma, co je ve škole, co je u dědečka nebo babičky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *