Finance

Rodičovský příspěvek – kdy, kde a jak o něj požádat

V roce 2018 došlo hned k několika změnám v rodičovském příspěvku v důsledku schválení novely zákona o státní sociální podpoře. Od 01.01.2018 je k dispozici možnost regulace rychlosti výběru rodičovského příspěvku i rodičům, kteří nemají nárok na mateřskou. Stejně tak můžou rodiče s vyšším příjmem vybírat rodičovský příspěvek rychleji, což znamená, že při maximální výši rodičovského příspěvku, která aktuálně činí 32 640 Kč, vyberou příspěvek během 10 měsíců! Změnu novely zákony rovněž ocení rodiče dvojčat a vícerčat, kteří mají nyní nárok na 330 000 Kč, místo 220 000 Kč, které dostanou rodiče jedináčků.

Komu tedy rodičovský příspěvek náleží?

Na rozdíl od mateřské má na rodičovský příspěvek nárok každý, kdo se stará o dítě mladší 4 let. Po skončení mateřské, ať už jste otec či matka, máte nárok na rodičovský příspěvek ve výši 220 000 Kč (u dvojčat a vícerčat 330 000 Kč) a můžete jej pobírat až 4 roky.

Samozřejmě na příspěvek má nárok pouze jeden z rodičů, avšak je možno pobírání rodičovského příspěvku střídat. V případě, že se narodí v období rodičovské další dítě, nárok na rodičovský příspěvek na starší dítě zaniká.

Pokud nemáte nárok na mateřskou (tzn. neplatili jste nebo Váš zaměstnavatel neplatil nemocenské pojištění po dobu 270 dnů v uplynulých 2 letech), na rodičovský příspěvek máte nárok ode dne narození dítěte.

Kde zažádat o rodičovský příspěvek?

Žádost podáte vyplněním formuláře, který se nazývá „Žádost o rodičovský příspěvek“ a je k dispozici na každém úřadu práce. K žádosti rovněž potřebujete občanský průkaz, rodný list všech dětí do 4 let věku, doklad o tom, jak dlouho a jestli jste pobírala mateřskou a podklady pro stanovení denního vyměřovacího základu (potvrzení příjmů rodiče s vyšším příjmem).

Kdy zažádat o rodičovský příspěvek?

V případě, že máte nárok na mateřskou, tak žádáte o rodičovský příspěvek až po jejím vypršení. Mateřská dovolená začíná zhruba 8 týdnů před termínem porodu a trvá 28 týdnů (37 týdnů v případě dvojčat nebo vícerčat), což je pevně daná doba. Po vypršení tohoto období můžete zažádat o rodičovský příspěvek, který můžete pobírat dokud Vaše dítě nedovrší 4 let.

Změny v roce 2019

Vzhledem k rostoucí ekonomice ČR se od července roku 2019 plánuje navýšení balíčků rodičovských příspěvků o 80 000 Kč, na 300 000 Kč. V případě dvojčat či vícerčat se tedy částka opět zvýší o 1,5x, čili výše rodičovského příspěvku bude 450 000 Kč. Navýšení proběhne celkem ve dvou vlnách, kdy první má proběhnout právě v červenci roku 2019 a datum druhé vlny je zatím nejisté, avšak rovněž plánované na rok 2019.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *